Seniorer tenker best om morgenen

Ifølge ny forskning er eldrenes sinn den skarpeste om morgenen. Kanadiske forskere brukte funksjonell MR for å overvåke hjerneaktiviteten til 16 unge mennesker (i alderen 19-30) og 16 eldre mennesker (i alderen 60-82 år). Deltakerne ble…

Read More